Trafikktall

Visninger per måned: 
61,303,316
Unike brukere per måned: 
1,999,199
Kjønn
53%/
47%