Trafikktall

Visninger per måned: 
53,854,657
Unike brukere per måned: 
1,606,786
Kjønn
46%/
54%