Trafikktall

Visninger per måned: 
59,739,977
Unike brukere per måned: 
1,935,946
Kjønn
52%/
48%