Trafikktall

Visninger per måned: 
52,981,235
Unike brukere per måned: 
2,212,370
Kjønn
49%/
51%